Verdiepingstraining Beleid vrijwillige inzet / mantelzorgbeleid

Verdiepingstraining Beleid vrijwillige inzet / mantelzorgbeleid

Niet alleen de vraag naar vrijwillige inzet neemt toe binnen zorg, welzijn en het sociale domein, maar ook de complexiteit van de hulpvragen waar vrijwilligers voor ingezet worden. Daarmee groeit ook het risico op overvraging van vrijwilligers. Zorg- en welzijnsorganisaties willen daar zorgvuldig mee omgaan. Een gedegen vrijwilligers- en/of mantelzorgbeleid dat gedragen wordt door de gehele organisatie is de basis voor goede organisatie en ondersteuning van informele zorg.
Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen niet het werken met vrijwilligers en mantelzorgers het grootste vraagstuk is, maar het organiseren en coördineren van het vrijwillige werk als onderdeel van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de continuïteit ervan.

Beleid vrijwillige inzet / mantelzorgbeleid
Training inzet informele zorg

De verdiepingscursus is gericht op vraagstukken die een coördinator vrijwilligerswerk of andere verantwoordelijke in de organisatie tegenkomt, zowel bij de opzet van het beleid vrijwillige inzet / mantelzorgbeleid als bij de operationele uitvoering ervan. De cursus is geheel OP MAAT, wat betekent dat deze individueel en persoonlijk is en focus heeft op enkele prangende kwesties of vragen die jij vanuit jouw rol vooraf indient (per email of telefonisch).
Dit is dus jouw persoonlijke insteek voor handvaten, kennis, adviezen en/of instrumenten die je ontvangt tijdens de training!

Voorbeelden van vragen specifiek voor jouw organisatie zouden kunnen zijn:


• Hoe verbinden we datgene wat de organisatie vraagt op een goede manier met datgene wat de vrijwilliger kan/mag, wil en aanbiedt?
• Hoe organiseer je het werven, selecteren en de introductie van vrijwilligers?
• Op welke manier kun je toenemende verwachtingen richting familieleden managen en hoe zit het dan met verwachtingen bij vrijwillige inzet?
• Hoe creëren we een sterke harmonieuze samenwerking met betaalde krachten?
• Waar liggen de grenzen als het gaat om vrijwilligheid versus vrijblijvendheid en hoe maak je dit helder?
• Op welke wijze hanteren we verschillen in aansprakelijkheid onder vrijwilligers versus mantelzorgers/familieleden?
• Op welke wijze verenig je het vinden en binden van vrijwilligers met het oog en oor houden voor hun wensen en behoeften?
• Welke aandachtspunten zijn belangrijk in de begeleiding van mantelzorgers en/of vrijwilligers?
• Hoe gaan we om met bezwaren, klachten of verminderd draagvlak van betaalde krachten?
• Tot hoever kun je tegemoetkomen in de wens en vraag van vrijwilligers tot inspraak en medezeggenschap?
• Wat zijn aandachtspunten in het omgaan met diversiteit onder vrijwilligers?
• Hoe gaat samenwerking, kennisdeling, luisteren naar en leren van elkaar concreet eraan toe op de werkvloer tussen betaalde krachten en mantelzorgers/vrijwilligers? Wat doe je met bepaalde signalen?
• Wat betekent de cultuur van de organisatie voor het draagvlak van het (mantelzorg)beleid?
• Hoe ga je om met mogelijke betalingsdiscussies bij specifieke taken?
• Welke onderwerpen en afspraken mogen niet vergeten worden in de vrijwilligersovereenkomst?
• Op welke manier kun je draagkracht en draagvlak bevorderen voor de lange termijn bij de diverse doelgroepen binnen en buiten de organisatie?

Duur vd training

2 à 2,5 uur

Locatiemogelijkheden

Deze training is uitstekend online te volgen. Tevens mogelijk in-company op bedrijfslocatie, of op een trainingslocatie die Mantelzorg met Beleid doorgeeft.

Kosten

Standaardprijs voor online training. In-company worden de kosten op maat geoffreerd.

informatie Mantelzorg button