Professionals

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers en zijn op zoek op welke wijze zij de mantelzorger het best kunnen ontlasten. Het aantal zorgverzekeringen die tijdelijk (extra) ondersteuning van mantelzorgers vergoeden vanuit de aanvullende verzekering neemt toe. Daarnaast vinden steeds meer werkgevers en gemeenten de weg naar de mantelzorgmakelaar. De diensten van een mantelzorgmakelaar worden soms ook door hen vergoed.

Er kunnen diverse partijen betrokken zijn bij de begeleiding van mantelzorgers, zoals bedrijfsartsen, verzuimcoaches, maatschappelijk werkers, mantelzorgmakelaars, mantelzorgconsulenten en mantelzorgcoaches.

Voor professionals die zich (willen) richten op het begeleiden van werkende mantelzorgers en/of hun werkgevers, biedt Mantelzorg met Beleid een aantal trainingen aan.