Mantelzorgconsulent

Mantelzorgconsulent

Als mantelzorgconsulent ondersteun ik mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.

De diensten die ik aanbied, zijn de volgende:

 • Analyse van de hulpvraag van de mantelzorgerBegeleiding bij aanvragen van indicaties
 • Zoeken van zorgaanbieders en informeren over de diverse leveringsvormen: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ondersteunen bij keukentafelgesprekken
 • Uitzoeken van financiële consequenties, ondersteuning/advies op administratief gebied
 • Schakelen met betrokken instanties en ondersteuning bij contacten (zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg , Gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor, UWV, Sociale Verzekeringsbank, enz.)
 • In kaart brengen van het sociale netwerk
 • Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget
 • Hulp bij formulierenwerk
 • Emotionele ondersteuning, een luisterend oor en coachgesprekken voor een betere balans tussen de zorg en het eigen leven
 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk en zorg
 • Advisering in woonsituaties
 • Respijtzorg regelen indien mogelijk
 • Brug slaan/verbinden van zorgprofessional met mantelzorger
 • Opstellen van begeleidingsplannen
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten