Mantelzorg en werk

Tips voor de werkende mantelzorger

1. Maak het bespreekbaar

Informeer je leidinggevende en collega’s over je situatie thuis, zodat zij begrip krijgen. Je bent echt niet de enige die zorgtaken en werk combineert: 1 op de 5 werknemers doet dit. In de zorgsector zelfs 1 op de 4.

Ga het gesprek aan met leidinggevende en vertel over je situatie. Kijk samen naar de mogelijkheden om jouw werk en zorgtaken goed te combineren. Denk aan andere werktijden, overuren opsparen of thuiswerken. Mantelzorg is maatwerk, dus kom zelf ook met ideeën.

2. Onafhankelijk advies

Vraag om hulp van een onafhankelijke consulent Mantelzorg en Werk, die adviseert over oplossingen die zowel voor jou en je werkgever werken en het gesprek erover bevordert.

3. Vergoedingen

  • Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een bedrag waarmee je zelf jouw zorg kunt regelen. Er zijn 4 verschillende PGB’s.

Lees hier meer over > https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen

  • Zorgverzekering

In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeringen zijn vergoedingen voor mantelzorg opgenomen. Zo vind je vaak een vergoeding voor een mantelzorgconsulent die je kan helpen bij regelzaken, financiën en het vinden van vervangende (mantel)zorg (respijtzorg) als je de zorg een tijdje niet zelf kunt uitvoeren. Welke vergoedingen in jouw situatie mogelijk zijn, is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekering.

4. WMO-loket

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Daarom kun je bij het WMO-loket van de gemeente terecht voor ondersteuning bij jouw mantelzorgtaak, bijvoorbeeld voor het organiseren van respijtzorg.

5.Verlofregelingen

Als mantelzorger kun je gebruik maken van calamiteitenverlof en zorgverlof (kortdurend en langdurend). In steeds meer cao’s worden afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Mantelzorg is maatwerk. Het is in het belang van zowel mantelzorger als werkgever dat er goede afspraken worden gemaakt.

Check hier of en wat er in jouw cao voor bepalingen zijn opgenomen over mantelzorg > CAOs – CNV Vakmensen

6. Meer info over beschikbare hulp voor mantelzorg

Regelhulp | Informatie langdurige zorg

Het Juiste Loket | Contact | Rijksoverheid.nl