Training / powersessie Leidinggevenden

Training / powersessie Leidinggevenden

Leidinggevenden en teamleiders hebben een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken en het managen van de werk privé balans bij medewerkers. Daarbij willen zij rekening houden met het zakelijke belang van de organisatie en het belang van de medewerker. Ook als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg. Als leidinggevenden informatie en concrete handvatten hebben hoe mantelzorg te (h)erkennen en te bespreken, zijn maatwerkoplossingen sneller mogelijk. Dan is het belangrijk te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn, thuis en op het werk.

Na deze training weet de leidinggevende:

  • Wat hij/zij als leidinggevende moet weten over mantelzorg
  • Wat vaak de effecten van mantelzorg zijn op de werkvloer
  • Welke signalen wijzen op overbelasting bij werkende mantelzorgers
  • Wat de invloed van mantelzorg is op zijn team
  • Hoe hij mantelzorg bespreekbaar kan maken
  • Welke ondersteuning hij/zij kan aanbieden om de combinatie mantelzorg en werk te verbeteren