Mantelzorgers

Mantelzorgen, daar kies je lang niet altijd bewust voor. Soms overkomt het je heel plotseling en soms groeit hulp die ooit klein begon steeds groter en intensiever. Die langdurige zorg die je geeft, voelt vaak dankbaar maar ook zwaar. Je doet het misschien naast werk en de zorg voor het gezin. Vaak wordt mantelzorg met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijgt de mantelzorger  te maken met een complex stelsel aan wetten & regels en een veelheid aan instanties. Om hier de weg in te vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn.

Welke zorg moet je kiezen, wat past het best en hoe regel ik dat? En dan moet men nog een administratie bijhouden en allerlei formulieren invullen. Dat kost enorm veel tijd.

Mantelzorg met Beleid heeft veel respect voor wat mantelzorgers allemaal (vaak vanzelfsprekend, uit loyaliteit) allemaal doen voor een ander. Vaak gaat dit ten koste van zichzelf (minder werken, (emotionele) uitputting etc.). Ook weet men vaak niet dat men recht heeft op ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar hebben geen eenduidig landelijk beleid en verzwijgen uit budgettair belang soms welke regelingen beschikbaar zijn.

Mantelzorgers mogen in mijn optiek niet aan hun lot overgelaten worden, zij verdienen alle hulp en medewerking ipv tegenwerking. Mantelzorg met Beleid wil hun rechten transparant maken, informeren, adviseren en hulp bieden bij administratie, aanvragen en gesprekken met betrokken instanties.