Kennis & vragen

Hieronder vind u het antwoord op veelgestelde vragen. Uiteraard en graag zelfs kunt u rechtstreeks contact opnemen (via tel. 06-40071633 of info@mantelzorgmetbeleid.nl) wanneer u een vraag heeft die hier niet tussen staat of een antwoord op maat zoekt, specifiek voor uw organisatie.

Mantelzorg Coach Abonnement

• Hoe werkt het Mantelzorg Coach Abonnement?

Ondersteuning van uw medewerkers met zorgtaken kan op élk moment met online mantelzorg coaching via een service abonnement! Hiermee kan elke zorgende medewerker binnen uw organisatie in gesprek met de mantelzorgcoach via beeldbellen. Deze coach is gespecialiseerd in mantelzorg en de combinatie met werk. De zorgende medewerker met een hulpvraag neemt rechtstreeks contact op met Mantelzorg met Beleid. Dat werkt drempelverlagend en scheelt u werk. De mantelzorgcoach maakt in overleg met de medewerker een afspraak voor een (intake) gesprek waarbij de hulpvraag concreet gemaakt wordt. Samen bepalen we het vervolg, wat een passende ondersteuning of oplossing zou zijn voor dit traject en wie wat doet.

• Waaruit bestaat het Mantelzorg Coach Abonnement?

Er is keuze uit 3 verschillende pakketten afhankelijk van uw behoefte aan minder/meer begeleiding. In het meest uitgebreide pakket zit eveneens een mantelzorgcoach spreekuur op uw bedrijfslocatie inbegrepen, alsmede korting op trainingen/workshops en op de mantelzorg-en-werk scan! Meer informatie over de inhoud van het abonnement leest u hier Mantelzorg Service Abonnement | (mantelzorgmetbeleid.nl)

• Wordt ondersteuning aan werkende mantelzorgers vergoed door de verzekering?

Sommige collectieve verzekeringen voor werkgevers bieden hier iets in aan, andere (nog) niet. Uw collectieve verzekering kan Mantelzorg met Beleid als preferred supplier in de providerboog hebben opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld onze training “MANTELZORG (EN WERK): NEEM DE REGIE” voor zorgende werknemers mede mogelijk wordt gemaakt door Zilveren Kruis! De training past binnen de doelstelling van het Gezondheidsbudget. Voor werkgevers betekent dit dat er goedkeuring aangevraagd kan worden bij Zilveren Kruis voor de uitvoer en in dat geval ook aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding vanuit het Gezondheidsbudget.

• Vergoed de particuliere zorgverzekering hulp aan mantelzorgers?

Veel aanvullende verzekerpakketten vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar, voor praktische hulp bij het organiseren, regelen van aanvragen en administratieve zaken. Dit kan de zorgende werknemer dus vanuit zijn/haar eigen verzekering bekostigen. Het klinkt daarom niet logisch om als werkgever uw beperkte DI/vitaliteitsbudget hiervoor in te zetten. Hetzelfde geldt voor het inschakelen van commerciële hulp in de vorm van vervangende mantelzorg c.q. respijtzorg.

• Kan de werkgever zelf alvast een mantelzorgmakelaar inschakelen?

Dat is niet verstandig, zie de uitleg over de particuliere zorgverzekering. Wanneer u zelf inschakelt, bent u de betalende partij. Beter laat u de mantelzorgcoach vanuit het abonnement het voorbereidende werk doen. Deze coach biedt behalve praktische hulp ook een luisterend oor en mentale steun. Ze stimuleren medewerkers op een frisse manier naar de huidige situatie te kijken en reikt handvatten aan voor een betere balans tussen werk en zorg. Zo neemt de stress af, krijgen uw zorgende werknemers inzichten hoe hun problemen aan te pakken/op te lossen en houden zij meer energie over.

• Waarom beveelt Mantelzorg met Beleid beleid of coaching voor álle medewerkers aan, boven de inzet van een mantelzorgmakelaar?

De naam zegt het al: met beleid. Wij staan voor denken aan de lange termijn ipv het op ad hoc-basis verder helpen van een enkele medewerker die overbelast dreigt te raken. Bijvoorbeeld door een duidelijk en transparant beleid voor ALLE medewerkers die nu of in de (nabije) toekomst zorgen voor iemand. Wanneer u dit preventief kenbaar maakt, heeft dit bovendien als voordeel dat medewerkers weten wat ze van hun werkgever mogen verwachten. En iemand die dát weet, legt eventuele problemen in de combinatie van zorg en werk ook makkelijker op tafel dan wanneer ze moeten gissen: ‘wat zou mijn baas hiervan vinden’. Helpt u een individuele medewerker, dan heeft u feitelijk nog niets structureels voor iedereen gedaan en blijft het wachten tot de volgende casus zich aandient.

• Waarom moeten medewerkers uit het Mantelzorg Coach Abonnement zich rechtstreeks bij Mantelzorg met Beleid melden?

Het verlaagt de drempel om hulp te vragen. Toegeven aan een manager of HR-adviseur dat je in de knel zit met je werk doordat je voor iemand zorgt, kan kwetsbaar voelen. Ruim 70% van de overbelaste mantelzorgers zwijgt uit angst voor negatieve gevolgen voor de loopbaan. Bovendien mag een werkgever veel privé-informatie niet vragen of vastleggen.

• Hoe weet Mantelzorg met Beleid hoeveel mantelzorgers er zijn in ons bedrijf?

Met de organisatiescan Mantelzorg en Werk brengen wij in beeld hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer wordt ervaren door mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden. Het onderzoek is bovendien een goede start om bewustwording te realiseren en geeft inzicht in verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. Daarnaast hebben we op basis van diverse databronnen een rekenmodule ontwikkeld waarin we met enkele bedrijfsgegevens een acurate inschatting kunnen maken van het aantal mantelzorgers in uw organisatie.

• Er zijn toch al wettelijke verlofregelingen? Waarom zouden werkgevers nog meer aanbieden?

Als mens hebben we vaak de neiging om eerder reactief dan preventief te werk te gaan wanneer iets moeilijk of lastig is. We komen dan pas in actie als er al problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld overbelasting of verzuim. Vaak durven zorgende medewerkers geen hulp te vragen. Bekijk voor veelvoorkomende misverstanden en aannames de filmpjes die Mantelzorg met Beleid hierover maakte. Bovendien heeft mantelzorg vaak een langdurig karakter. Niet iedereen kan of wil zich een lager inkomen permitteren door zorgverlof. En daarbij komt, dat de meeste mantelzorgers hun werk juist hard nodig hebben om afstand te kunnen nemen van de zorgsituatie. Zij blijven graag doorwerken, zolang als het kan.