Disclaimer

Inhoud

De informatie die door Mantelzorg met Beleid wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mantelzorg met Beleid is het niet toegestaan teksten, praktijkvoorbeelden, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mantelzorg met Beleid.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mantelzorg met Beleid kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mantelzorg met Beleid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Mantelzorg met Beleid zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Mantelzorg met Beleid.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Mantelzorg met Beleid omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.