Vergoedingen

Vergoedingen

Zorgverzekering

Soms kan een deel van de kosten voor de mantelzorgconsulent vergoed worden vanuit uw zorgverzekering. Dit hangt af van:

  • Bij welke zorgverzekeraar u klant bent
  • Of u aanvullend verzekerd bent
  • Of u toestemming krijgt van uw zorgverzekeraar om een mantelzorgconsulent in te huren

Of u voor vergoeding in aanmerking komt, staat in de polis van uw aanvullende verzekering. U kunt ook de verzekering van uw naaste, degene die u mantelzorg biedt, hiervoor inzetten.

PGB

Is er sprake van een Pgb vanuit de Wlz? Dan is mijn ondersteuning te financieren vanuit het verantwoordingsvrije bedrag van het Pgb.

Sommige gemeenten hebben binnen hun Pgb-WMO ook een vrij besteedbaar bedrag opgenomen.

Werkgever

Bent u in loondienst? Steeds meer werkgevers vergoeden mijn kosten als er sprake is van overbelasting door de combinatie werk en mantelzorg. Informeer bij uw werkgever of er budget is voor ondersteuning, bijvoorbeeld uw scholingbudget.

Voor bedrijven

Bedrijven met interesse voor mijn dienstverlening (zie menu Werkgevers voor de diverse mogelijkheden) ontvangen daarvoor, na een intakegesprek, een voorstel inclusief offerte. Een traject en offerte kan geheel op maat gemaakt worden, naar uw behoefte.