Checklist status quo organisatie

Checklist status quo organisatie

Anders dan de organisatiescan is de Checklist status quo geen online onderzoek dat organisatie breed wordt uitgezet. Het betreft een korte lijst met aandachtspunten die normaliter onderdeel uitmaken van een mantelzorgvriendelijk beleid. Zo heeft directie of HR-directeur aan de hand van deze tool snel een indruk van de huidige situatie in de organisatie. Met de uitkomsten van de checklist kan men in principe al bepalen of extra inspanning noodzakelijk is om te komen tot personeelsbeleid, waardoor werk en langdurige zorg goed te combineren zijn.