Organisatiescan Mantelzorg en Werk

Organisatiescan Mantelzorg en Werk

Met de organisatiescan brengt u in beeld hoe de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer wordt ervaren door mantelzorgers, collega’s en leidinggevenden. Het online onderzoek is bovendien een goede start om bewustwording te realiseren en geeft inzicht in verbeterpunten om mee aan de slag te gaan.

De organisatiescan verschaft inzicht langs 3 pijlers:

  1.  Bespreekbaarheid thema Mantelzorg

(in hoeverre zijn mantelzorg, de combinatie met werk en persoonlijke mantelzorgsituaties bespreekbaar binnen de organisatie, met leidinggevenden en collega’s?)

  1. Aansluiting bij visie en communicatie

(in hoeverre wordt er begrip ervaren vanuit de werkomgeving en is er bereidheid tot informeren en communiceren over bepaalde regelingen/faciliteiten?)

  1. Ondersteuning en maatregelen

(In hoeverre worden intern (maatwerk)oplossingen geboden, zijn ondersteuningsmaatregelen bekend en is verzuim mantelzorggerelateerd?)

De vragenlijsten zijn voor medewerkers en leidinggevenden gedeeltelijk verschillend, voor een zo compleet mogelijk beeld en inzicht in de discrepanties hiertussen.