Werkgevers

Het belang voor werkgevers:

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing, het overheidsbeleid dat zich erop richt om ouderen langer thuis te laten wonen, de participatiesamenleving en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.

Kerncijfers werkende mantelzorgers
Cijfers werkende mantelzorgers Rapport RIVM 2021

Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim. Deze periode van verzuim duurt vaak langer dan medisch noodzakelijk is, waarbij u zich moet realiseren dat:

  • een overbelaste mantelzorger zorgt voor 3 tot 4 weken extra ziekteverzuim per jaar
  • iedere ‘ziekte dag’ tussen de €200,- en €400,- kost

Hoe sneller overbelasting door de combinatie werken en zorgen herkend en erkend wordt door een werkgever, hoe groter de kans is dat de werknemer niet zelf ziek wordt of onnodig verzuimt. Dat bespaart tijd en geld en houdt de verstandhouding tussen werknemer en werkgever goed.

U kunt mij als Adviseur mantelzorg & werk inzetten om in uw organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie eigenlijk? Hoeveel verzuim en productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

Ik hanteer 3 pijlers in mijn aanpak:

  • Terugdringen van verzuim
  • Goed werkgeverschap
  • Meer omzet door verhogen productiviteit medewerkers

Daarnaast kan ik in de rol van mantelzorgconsulent regeltaken en uitzoekwerk voor uw mantelzorgende werknemer overnemen, zodat deze werknemer zich weer beter kan focussen op het werk.

Ik heb u diverse opties en tools te bieden voor inventarisatie, kennis opdoen en implementatie van mantelzorgvriendelijk beleid. Deze kunt u vinden onder het menu ‘Dienstverlening

Mantelzorg met Beleid informeert en adviseert u en uw werknemer graag. Uiteraard worden alle adviezen, sessies en trajecten op uw organisatie en de behoeften van de bij u werkende mantelzorgers op maat afgestemd.

Om goed personeel aan te trekken en te behouden maakt een werkgever met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid het verschil!

Typische vragen van werkgevers waarmee u bij Mantelzorg met Beleid terecht kunt, zijn:

  • “Ik heb een werknemer met veel zorgtaken in het gezin, waarvan de partner plotseling langdurig is uitgevallen. Hoe kan ik hem helpen om de zorg thuis geregeld te krijgen zodat hij met een gerust hart weer naar zijn werk kan?”
  • “Ik wil binnen mijn bedrijf een mantelzorgvriendelijk beleid uitzetten, maar heb geen idee hoeveel medewerkers mantelzorger zijn en welke vragen ze hebben.”
  • “Wat gaat het voorspelde effect van mantelzorgvriendelijk beleid zijn op het verzuimpercentage en de bijbehorende kosten van verzuim, werving & selectie etc.?”
  • “Ik ben benieuwd hoeveel medewerkers in mijn bedrijf moeite hebben om het werk met mantelzorg te combineren en wat ik kan doen zodat ze op het werk duurzaam inzetbaar blijven.”
  • “Welke stappen dient de organisatie te nemen wanneer we hierop beleid willen maken?”