Training: Begeleiding van werkende mantelzorgers

Training: Begeleiding van werkende mantelzorgers

Waar het hoofdzakelijk om gaat in de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers is dat u hen leert om ook voor zichzelf te zorgen naast de zorg voor de ander. Wellicht heeft u al ervaring en gemerkt dat de werkende mantelzorgers heel andere soorten vragen hebben dan bijvoorbeeld een oudere of jonge mantelzorger. Er zijn meerdere belangen die spelen, waarbij werkende mantelzorgers klem kunnen komen zitten tussen de belangen van het werk en de belangen van thuis, terwijl zij proberen alle ballen in de lucht te houden.

Niet zelden is het voor werknemers met intensieve mantelzorgtaken een kwestie van overleven. Lange tijd in de overleefmodus staan, kan ervoor zorgen dat deze mantelzorgers structureel over hun eigen grenzen gaan en zichzelf en hun behoeften volledig kwijtraken.

Deze training biedt u handvatten en inzichten om de werkende mantelzorgers effectief te begeleiden en ondersteunen in het proces van zorgen én werken, waarbij oog is voor de persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.

Na afloop van deze training heeft u:

  • Kennis over de dynamiek werk en mantelzorg
  • Inzicht in de specifieke hulpvraag van werkende mantelzorgers
  • Inzicht in het coachen van het persoonlijke proces: van overleven naar leven
  • Inzicht in uw houding richting werknemer en werkgever en wat hierin nodig is
  • Kennis over in te zetten tools en interventies voor beide partijen
  • Inzichten door uitwisseling van ervaringen en ruimte voor discussie met andere professionals

De training ‘Begeleiding van werkende mantelzorgers’ is bedoeld voor mantelzorgmakelaars, bedrijfscoaches, mantelzorgconsulenten en mantelzorg- of verzuimcoaches die meer willen weten van de context waarin werkende mantelzorgers leven en werken. Professionals die op zoek zijn naar kennis, concrete handvatten en tips als het gaat om het begeleiden van werkende mantelzorgers.

Duur vd training

2,5 à 3 uur

Locatiemogelijkheden

In-company op eigen aan te wijzen locatie, of op een trainingslocatie die Mantelzorg met Beleid doorgeeft.

Kosten

In-company worden de kosten op maat geoffreerd.