Training: Begeleiding van werkende mantelzorgers

Training: Begeleiding van werkende mantelzorgers

Waar het hoofdzakelijk om gaat in de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers is dat u hen leert om ook voor zichzelf te zorgen naast de zorg voor de ander. Wellicht heeft u al ervaring en gemerkt dat de werkende mantelzorgers heel andere soorten vragen hebben dan bijvoorbeeld een oudere of jonge mantelzorger. Er zijn meerdere belangen die spelen, waarbij werkende mantelzorgers klem kunnen komen zitten tussen de belangen van het werk en de belangen van thuis, terwijl zij proberen alle ballen in de lucht te houden.

Niet zelden is het voor werknemers met intensieve mantelzorgtaken een kwestie van overleven. Lange tijd in de overleefmodus staan, kan ervoor zorgen dat deze mantelzorgers structureel over hun eigen grenzen gaan en zichzelf en hun behoeften volledig kwijtraken.

Deze training biedt u handvatten en inzichten om de werkende mantelzorgers effectief te begeleiden en ondersteunen in het proces van zorgen én werken, waarbij oog is voor de persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.

Na afloop van deze training heeft u:

  • Kennis over de dynamiek werk en mantelzorg
  • Inzicht in de specifieke hulpvraag van werkende mantelzorgers
  • Inzicht in het coachen van het persoonlijke proces: van overleven naar leven
  • Inzicht in uw houding richting werknemer en werkgever en wat hierin nodig is
  • Kennis over in te zetten tools en interventies voor beide partijen
  • Inzichten door uitwisseling van ervaringen en ruimte voor discussie met andere professionals

De training ‘Begeleiding van werkende mantelzorgers’ is bedoeld voor mantelzorgmakelaars, bedrijfscoaches, mantelzorgconsulenten en mantelzorg- of verzuimcoaches die meer willen weten van de context waarin werkende mantelzorgers leven en werken. Professionals die op zoek zijn naar kennis, concrete handvatten en tips als het gaat om het begeleiden van werkende mantelzorgers.

Duur vd training

2,5 à 3 uur

Locatiemogelijkheden

In-company op eigen aan te wijzen locatie, of op een trainingslocatie die Mantelzorg met Beleid doorgeeft.

Kosten

In-company worden de kosten op maat geoffreerd.

Workshop: Effectief ondersteunen van mantelzorgers

Wanneer je als professional of vrijwilliger dagelijks te maken krijgt met mantelzorgers die met allerlei gevoelens en vragen zitten, of die vooral graag zien dat de dingen gebeuren zoals zij dat zich eigen hebben gemaakt en altijd hebben gedaan, dan vraagt dat veel van jou.

In deze workshop leer je de mantelzorger zelf in beweging te brengen. Je leert hem/haar nieuwe vaardigheden waarmee de eigen draag- en veerkracht duurzaam worden vergroot. Met als doelstelling het kunnen leiden van een bevredigend en vitaal leven. En een goede samenwerking met de aanwezige professionele zorg.

Tevens krijg je handvatten hoe je signalen van overbelasting kunt herkennen en hoe je in gesprek kan gaan over draaglast en draagkracht. Wat is de invloed van ‘het willen oplossen’ op jou en de mantelzorger? In hoeverre kan hulp bieden juist afhankelijk maken? Het bespreekbaar maken van weerstand en emotie komt eveneens aan de orde.

In de workshop wordt aandacht besteed aan het herkennen en bespreekbaar maken van ineffectieve coping strategieën en gedragspatronen. We kijken naar de overbelasting vanuit het gedrag van de mantelzorgers. Is hij/zij bereid om naar het eigen gedrag in de zorgsituatie te kijken? Geeft hij/zij zijn grenzen tijdig aan? Lukt het om geduldig te blijven op moeilijke momenten?

Duur vd workshop

2,5 à 3 uur incl. pauze

Locatiemogelijkheden

In-company op eigen aan te wijzen locatie, of op een trainingslocatie die Mantelzorg met Beleid doorgeeft.

Kosten

In-company worden de kosten op maat geoffreerd