Focus (vraag)gesprekken

Focus (vraag)gesprekken

In deze (vraaggesprekken) gaan we verder de diepte in over mantelzorg en de combinatie met werk. Doel: bewustwording en commitment creëren rondom het thema mantelzorg bij sleutelfiguren binnen de organisatie.

Doelgroep: enkele belangrijke sleutelfiguren binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: Directielid, Hoofd P&O, OR-lid, leidinggevenden (bijv. leden van MT)

Tijd: max. 45 minuten per interview