Mantelzorg coach spreekuur

Mantelzorg coach spreekuur

Het mantelzorgcoach spreekuur helpt werkende mantelzorgers op (bedrijfs)locatie in sessies van ongeveer een uur bewust(er) keuzes te maken door hen te informeren, ondersteunen en begeleiden in de mogelijkheden die er zijn. Tevens biedt het praktische handvatten om mensen concreet te helpen. De coach kan diverse acties uitzetten, informatie voor mensen opzoeken en telefoonnummers uitdelen van instanties waar mensen echt mee geholpen zijn.

Medewerkers zijn vaak snel bereid open over hun situatie te spreken. Het scheelt dat de mantelzorgcoach onafhankelijk is. Mensen delen persoonlijke dingen waar de coach ook echt op kan inspelen. Ze willen gehoord worden en een check: doe ik de juiste dingen, vaar ik de juiste koers. Ze hebben behoefte aan praktische tips over ondersteuningsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Gaandeweg het gesprek gaat er ook naar eigen gedragsverandering gekeken worden.

Het mantelzorgspreekuur brengt onder de aandacht dat mensen ook bij bedrijfsmaatschappelijk werk en HR terecht kunnen. Het zou goed zijn om te onderzoeken of de zorgverzekering het mantelzorgspreekuur zou kunnen vergoeden, of hier een bijdrage aan kan bieden.