Implementatie thema Mantelzorg in HR-beleid

Implementatie thema Mantelzorg in HR-beleid

In dit traject help ik met het opstellen van een plan van aanpak voor mantelzorgvriendelijk beleid. In eerste instantie bedoeld voor het projectteam dat aan de slag gaat met mantelzorgvriendelijk beleid, maar desgewenst kan ik ook de uitrol coördineren en de operationele uitvoering op me nemen. Zodat bijv. de HRM afdeling hier niet met een piekbelasting rondom mantelzorgissues te maken krijgt.

In dit onderdeel worden de gewenste acties geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld voor het implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid. Indien er een onderzoek/nulmeting heeft plaatsgevonden naar de beleving van het thema in de organisatie, worden de resultaten van het onderzoek meegenomen in het formuleren van het plan van aanpak.

Aangezien dit traject altijd maatwerk is ten dienste van de organisatie en haar doelstellingen, kunnen de uitvoertermijn en opties zeer divers zijn en al naar gelang behoefte. Indien uw bedrijf nog geen andere stappen heeft gezet, vind altijd eerst een intake gesprek plaats (uurtarief), waarna een offerte op maat voor dit traject wordt opgemaakt. Ook hier geldt weer: veel is mogelijk!