Trainingen | Coaching | Interventies – voor teams

Een greep uit het aanbod van trainingen, workshops en begeleiding van medewerkers in teams / teamverband:

• Dialoogsessies over het combineren van mantelzorg en werk

Mantelzorgers lopen met hun worstelingen en dilemma’s meestal niet te koop. Leidinggevenden en managers spelen dus een cruciale rol in bespreekbaarheid, begrip en meedenken in oplossingen. Maar wat als je werkt in een zelfsturend team? Wie is er dan voor jou om je hiermee te helpen? En wat doet de dynamiek van zelfsturing met de bereidheid om je hulpvraag binnen het team op tafel te leggen? Wanneer er een disbalans is tussen teamleden onderling in geven en nemen, komt de kern van zelfsturing (regie – vertrouwen – middelen – ruimte) gigantisch onder druk te staan. Daarover gaan we met elkaar de dialoog aan.

Een zelforganiserend team stelt zelf de doelen, werkwijze en bijdragen van alle teamleden vast. Deze leggen verantwoording af over hun werk aan elkaar en aan de directie. Hierbij gaat het over resultaten, productiviteit en teamzaken. Als mantelzorgend onderdeel van zo’n team is het moreel gezien lastig om binnen deze dynamiek een appèl te doen op je collega’s. Ook omdat mantelzorg geen incidenteel iets is, maar een continu proces. Begrip voor een terugkerende situatie houdt zelfs binnen de meest hechte teams niet eindeloos stand. Niet zelden komen schuldgevoelens of schaamte om de hoek krijgen. Je moet er maar mee weten om te gaan als team(lid). Hoe kun je samen met het team handen en voeten geven aan het thema mantelzorg en werk? 

informatie Mantelzorg button

• Dilemma- en reflectie workshops voor zorgmedewerkers mbt samenwerken informele zorg

In deze workshop wisselen we in teams gezamenlijk vragen, ervaringen en knelpunten uit bij het coördineren en uitvoeren van samenwerkingen met familie en mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan issues die voor veel zorgmedewerkers spelen:

1. Constructief samenwerken met mantelzorgers

2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers

3. Contact opbouwen met mantelzorgers

4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten

5. Eigen oplossingen werken beter!

6. Draagkracht en draaglast in evenwicht houden

7. Vraagverlegenheid overwinnen

8. Verwijzen

informatie Mantelzorg button

• Training ‘Het goede gesprek voeren’: Luister- en Gespreksvaardigheden

Deze training is oorspronkelijk ontstaan vanuit de vraag om meer handvatten te geven bij het voeren van ‘moeilijke’ gesprekken met familie, mantelzorgers en cliënten over vrijwillige inzet en het bieden van passende zorg. De groeiende ‘gap’ tussen zorgvraag en hetgeen geboden kan worden in de professionele zorg, maakt dat dit soort ‘moeilijke’ gesprekken steeds vaker gevoerd moeten worden. In deze context geldt vaak: kennis is fijn, vaardigheden des te beter. Echter het vraagt vooral ook de bereidheid van iedere deelnemer om anders naar deze conversaties te leren kijken, want het is vaak lang niet de inhoud maar de manier waarop wij omgaan met gedachten, emoties, overtuigingen en aannames die een goede dialoog ‘moeilijk’ maken.

Samen gaan we aan de slag met waarderende gespreksvoering, complimenten, feedback, negatieve kritiek en emoties, maar zeker ook met non-verbale communicatie en aandachtig luisteren.

informatie Mantelzorg button

• Systemisch werken voor teams

Elk vraagstuk heeft meerdere perspectieven: die van de klant of cliënt, het bestuur en management, de leidinggevenden en niet te vergeten de teams van medewerkers die aan allerlei plannen daadwerkelijk in praktisch opzicht vorm moeten gaan geven.
Naast het aanreiken van bepaalde inzichten, tips, en tools, is het vooral mijn taak in systemische sessies om mensen bewust te maken van de diverse perspectieven – ook als het gaat om wat gebeurd is in het verleden en moet gaan gebeuren in de toekomst – en hen te laten nadenken en zich uit te spreken over hoe hun team hier nou daadwerkelijk in staat en mee omgaat. Dit kan zijn als individueel teamlid en als geheel team. De sociaal wenselijke antwoorden willen we nadrukkelijk vermijden.

Als sessieleider probeer ik juist bloot te leggen:
• wat is nou je échte perspectief en visie op dit plan, deze manier van werken (etc.)?
• wat is het hoger gelegen doel (niet het sociaal wenselijke doel) dat we moeten bereiken?
• zijn jullie bereid om aloude gewoonten, werkwijzen en protocollen enigszins los te laten?
• hoe praten we er onderling over, hoe krijgen we niet uitgesproken oordelen en overtuigingen vanuit de onderstroom naar boven? Durven teamleden zich ook uit te spreken over wat ze werkelijk vanbinnen vinden van dit plan, manier van werken etc.? • wie pakt nu uiteindelijk het almaar praten ‘over’ aan tot het maken van de vertaalslag naar de operationele werkvloer?

informatie Mantelzorg button

• Feedback ophalen dmv Spiegelbijeenkomsten

Een Spiegelbijeenkomst laat bestuur/management, beleidsmakers, leidinggevenden etc. leren van de praktijkervaringen van hun teams en medewerkers. Twee vragen staan centraal: wat gaat goed en wat kan er beter? Uiteraard kan het ook omgekeerd, dat teams feedback ophalen bij een andere partij. Doorgaans worden spiegelbijeenkomsten ook vaak georganiseerd als het gaat om leren van klanten/cliënten, patiënten, en familieleden/mantelzorgers. Doordat partijen de ervaringen uit de eerste hand horen, is de methode zeer indrukwekkend, motiverend en effectief.

Als gespreksleider heb ik eveneens ervaring met het (bege-)leiden van spiegelbijeenkomsten. Ik ondersteun daarnaast ook bij de organisatie vooraf en bij de follow-up. Uiteraard doe ik dit zelfstandig en onafhankelijk. Deze vorm van bevragen haalt relevante informatie naar boven in een veilige context voor de feedback gevende mensen. De ontvangende partij geeft het zeer waardevolle doch soms ook confronterende inzichten.

informatie Mantelzorg button

Nog niet gevonden wat u zocht? Stuur een email met uw verzoek naar info@mantelzorgmetbeleid.nl of bel naar 06-40071633. Maatwerk is altijd bespreekbaar!