Waar één simpele vraag al toe kan leiden

Zoekt u inspiratie over hoe de dialoog aan te gaan over bijvoorbeeld mantelzorg en werk? Bekijk dan onderstaand filmpje. Zó simpel kan het zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=yESABdwK2h4

Een geweldige campagne vanuit het verzekeringswezen om werkgevend Nederland erop te wijzen vooral toch niet de meest eenvoudige manier van een gesprek aangaan, te onderschatten. Ook Nationale-Nederlanden heeft ontdekt dat er drie woorden zijn die tot mooie resultaten leiden, drie woorden die leiden tot minder ziekteverzuim en ervoor zorgen dat een burn-out minder snel vat krijgt. Er gaat namelijk niets boven oprechte aandacht. Van je medemens, van je collega, van je werkgever. Dit geldt niet in de laatste plaats voor werkende mantelzorgers. Mantelzorg en werk bespreken is vaak nog een taboe, waar diverse misverstanden aan ten grondslag liggen. Welke dat zijn? Zie deze 4 voorkomende misverstanden onder zowel werkgevers als werknemers:

Mantelzorg met beleid – YouTube

Eén op de vier werkenden combineert werk en mantelzorg. Zorgen voor naasten vindt men vanzelfsprekend. Het is ook niet altijd duidelijk welke ondersteuning nodig is. Terwijl met kleine acties grote stappen gezet kunnen worden. De effecten op werknemers die dealen met de combinatie mantelzorg en werk, is groot. Denk aan fysieke en mentale verschijnselen van overbelasting. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker om binnen de mogelijkheden te komen tot wederzijds werkende afspraken en oplossingen. Het tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en kan verzuim en uitval door overbelasting voorkomen. Als werkgevers het onderwerp bespreekbaar maken en met hun mantelzorgende medewerkers naar oplossingen zoeken, neemt het verzuim en verloop aantoonbaar af én neemt vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid juist toe.

Mantelzorgvriendelijk beleid

Organisaties die werken aan een zorgvriendelijke cultuur leggen nu alvast de basis voor een betere balans tussen werk en privé als de druk de komende jaren verder toeneemt. Er zullen in 2040 naar verwachting 40% minder mantelzorgers beschikbaar zijn per oudere die hulp nodig heeft, dus er is nu een cultuurverandering nodig om dat op termijn te kunnen opvangen.

(Mantel)zorgbewust werken kun je als bedrijf standaard opnemen in je HR-/personeelsbeleid. Of je verzuimbeleid. Het hoort in principe ook onderdeel te zijn van je PSA-beleid (Psycho Sociale Arbeidsbelasting). Het is extra mooi als zorgvriendelijk werken aansluit bij je bedrijfsvisie/-missie. Met de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren, is het tegelijkertijd een fraai voorbeeld van goed werkgeverschap. Een beetje employer branding helpt om werknemers aan te trekken, zeker bij schaarste aan aanbodzijde.

Ga in gesprek

Maar de belangrijkste boodschap blijft toch nog altijd: ga in gesprek. Volg het voorbeeld in het filmpje en vraag eens hoe het gaat. Dat doet wonderen. Je zult zien waar één simpele vraag al niet toe kan leiden.

Hulp nodig bij het opdoen van meer kennis? Weten waar je staat als organisatie op het vlak van mantelzorg? Leren hoe je mantelzorgbewust beleid implementeert, maar ook verankert en borgt? Wil je je mantelzorgende collega’s in praktische zin laten ondersteunen of coachen? Kijk eens welke mogelijkheden Mantelzorg met Beleid hiervoor biedt: Dienstverlening | Werkgevers | Mantelzorg met beleid