Werkdruk is vaak niet wat het lijkt

Mantelzorg en werkdruk

Dus jij hebt last van werkdruk? Nou, dan gaan we eens bekijken hoe we jouw taken anders kunnen organiseren of we nemen wat werk weg uit jouw takenpakket.” Nog vaak wordt in werkend Nederland gedacht dat werkdruk puur wordt veroorzaakt door hoeveelheid werk. Met andere woorden: als je te druk bent moet je gewoon minder werk op je bord hebben. Maar zo eenvoudig ligt het niet.

Ruim 60% van de werknemers die in de afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat door problemen in de privésfeer. Laat dat cijfer eens bezinken en dan schrik je nog steeds van de omvang. Naast scheidingen en sterfgevallen gaat het dan bijvoorbeeld ook om mantelzorg, financiële problemen en de combinatie werk en gezin. (Onderzoek Zorg van de Zaak)

Als leidinggevende kan het onwennig zijn om over privéproblemen te praten. Het is maar de vraag of je een band met elkaar hebt waarin dat past. En als chef mag je niet zomaar naar alle persoonlijke details vragen van een (zieke) werknemer

Toch begint de oplossing vaak bij een open bedrijfssfeer waarin persoonlijke issues besproken kunnen worden. Dit geldt voor privé omstandigheden maar ook voor andere oorzaken van werkdruk waar veel minder snel aan gedacht en aangepakt wordt, zoals:

  • Het functioneren van en de relatie met de leidinggevende
  • Het verantwoordelijkheidsgevoel vd medewerker
  • De eigen normen en overtuigingen
  • Niet (tijdig) voorzien worden vd juiste info
  • Grenzen kunnen aangeven
  • Sociale veiligheid op de werkvloer
  • Onvoldoende kennis en vaardigheden
  • Werken met materiaal dat niet werkt
  • De hoeveelheid taken/werk

Mensen zullen minder snel ‘opeens’ uitvallen en personeel toont zich vaak ook meer betrokken bij een bedrijf met een open communicatie. De kans op extreme en toch soms onzichtbare overbelasting door ervaren werkdruk voor de werknemer is ook kleiner, als dit soort dingen gedeeld kunnen worden en daarop wordt gehandeld.

Wil je werkdruk verlagen? Kijk dan dus naar meer dan alleen de hoeveelheid taken/werk, want dat is een korte termijn maatregel die dus niet zoveel oplost als de wérkelijke oorzaak ergens anders ligt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *