Beleid maken op mantelzorg en PSA: 15 x rendement!

Beleid voor mantelzorg

Hoe kan ik als werkgever bijdragen aan een gezond, tevreden en gemotiveerd personeelsbestand? Daar droomt iedere werkgever van. De link naar beleid op mantelzorg en PSA is snel gelegd. Hoe hiermee te beginnen en wat in kaart te brengen kan voor werkgevers wel een obstakel zijn om er concrete stappen in te zetten.

Welke kosten en risico’s heb ik nu?

Mantelzorgers hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij. Ze zorgen voor een hulpbehoevende naaste. 40% van de mantelzorgers voelt zich echter zelf matig tot zwaar overbelast. Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Dit doet gemiddeld 5% voor kortere of langere tijd ziek. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim. Deze periode van verzuim duurt vaak langer dan medisch noodzakelijk is, waarbij u zich moet realiseren dat:

 • een overbelaste mantelzorger zorgt voor 3 tot 4 weken extra ziekteverzuim per jaar
 • iedere ‘ziekte dag’ tussen de €200,- en €400,- kost

Rekent u uit wat dit u per mantelzorger per jaar kost? Hoe sneller overbelasting door de combinatie werken en zorgen herkend en erkend wordt door een werkgever, hoe groter de kans is dat de werknemer niet zelf ziek wordt of onnodig verzuimt. Dat bespaart tijd en geld en houdt de verstandhouding tussen werknemer en werkgever goed.

Welke situatie wil ik bereiken?

Mantelzorgers doen hun zorgtaken vaak niet omdat ze deze zo leuk vinden, maar vooral omdat ze het hard nodig achten en loyaal zijn aan hun ouder(s), partner of kind.. Zorgen voor een naaste krijgt vanwege de persoonlijke relatie dan bijvoorbeeld hogere prioriteit dan het werk. Aan u de taak om die situatie te managen. Wat u wilt is een gezonde medewerker. En u wilt uw personeel graag behouden. Daarom kan het verstandig zijn om uw medewerker (tijdelijk) meer ruimte te geven voor zijn/haar mantelzorgtaken. Maar denk niet dat het alleen neerkomt op extra tijd of verlof. De specifieke wensen zullen per medewerker verschillen.

Waarom is beleid rondom mantelzorg en PSA zo belangrijk?

Onzekerheid over hoe degene aan de andere kant van de tafel gaat reageren, maakt soms dat je dingen voor je houdt en niet bespreekt. Liever de kop in het zand, dan de deksel op de neus. Bewustwording en bespreekbaarheid over onderwerpen als psychosociale belasting en het combineren van zorg en werk, is tweerichtingsverkeer. Wanneer een werkgever anticipeert en mantelzorgvriendelijk beleid kenbaar, vindbaar en transparant maakt voor werknemers, weten laatstgenoemden in elk geval wat zij mogen en kunnen verwachten. Als je weet hoe een ander erin staat, geeft dat een enorme impuls aan het doorbreken van een taboe. Helder beleid is hierin een factor van groot belang.

Welke stappen moeten wij zetten om beleid te maken?

De eerste stap kan zijn om te inventariseren om hoeveel medewerkers het in uw organisatie gaat. Vervolgens beoordeelt u wat de (financiële) risico’s zijn en bepaalt u het budget wat u wilt besteden. Met het budget in gedachten kunt u zelf acties opzetten of bij externe partijen inkopen. Kijk hier voor inspiratie over wat mogelijk is.

Wat is het rendement, direct of indirect?

 1. Vitale, tevreden, inzetbare én loyale medewerkers
 2. Behoud van personeel in een toch al krappe arbeidsmarkt
 3. Medewerkers ervaren 5x minder gezondheidsklachten (stress, vermoeidheid, fysiek) bij een goede combinatie
 4. Juist mét beleid op mantelzorg wordt er minder beroep gedaan op zorgverlof regelingen.
 5. Beduidend kleiner productiviteitsverlies door verbeterde focus en concentratie op de werkvloer
 6. Reductie van verzuim (zorgvriendelijke werkgevers hebben 1,5% lager verzuimcijfer)
 7. Met helder mantelzorgbeleid en goede afspraken willen én kunnen medewerkers vaak zelfs meer uren werken.
 8. De werkdruk voor collega’s neemt af, doordat ze minder hoeven over te nemen
 9. Een goed werkgeversimago is aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers
 10. Lagere kosten voor vervanging, werving en selectie doordat het verloop afneemt
 11. Aanzienlijke reductie van burnout ziektekosten
 12. Mantelzorgvriendelijk werken is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 13. Behoud van kennis en ervaring in de organisatie
 14. Ziekmeldingen worden tot 8x minder gedaan, mits zorg en werk goed te combineren valt.
 15. Mantelzorgbeleid stimuleert een open, fijne organisatiecultuur en zeker ook het arbeidsethos.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *