Deze wettelijke regelingen zijn er voor werkende mantelzorgers

Deze wettelijke regelingen zijn er voor werkende mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. Hoe dit bij jou op het werk zit, kun je navragen bij je werkgever. Hier lees je op welke regelingen je eventueel een beroep kunt doen.

De wettelijke regelingen zijn: 

Calamiteitenverlof

Als je een keer onverwachts naar huis moet omdat je kind plotseling ziek wordt of als een van je ouders acuut naar het ziekenhuis moet, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kun je gebruiken om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het calamiteitenverlof opnemen na overleg met je werkgever, deze kan een redelijk verzoek niet weigeren. Jouw salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.

“Toen ik gebeld werd dat mijn moeder een beroerte had gekregen, ben ik meteen van mijn werk naar het ziekenhuis gereden.”

Kortdurend zorgverlof

Als je ineens voor je naaste moet zorgen en je veel moet regelen, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Maar ook als de zorg steeds intensiever wordt en het je even te veel wordt. Je kunt dit verlof opnemen na overleg met je werkgever. Het aantal uren is twee keer jouw arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week dan mag je 48 uur verlof opnemen. In overleg met je werkgever spreek je af hoe je deze verlofuren opneemt. 

“Als alleenstaande werkende ouder kwam ik er niet aan toe om bepaalde specifieke zorg voor mijn zoontje te regelen, ik zag enorm op tegen het uitzoekwerk en het geregel. Dankzij het opnemen van zorgverlof kreeg ik eindelijk de rust om dit te regelen.”

Langdurend zorgverlof 

Als je langere tijd voor een naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden. Jouw werkgever hoeft je geen salaris door te betalen bij langdurig zorgverlof. In de cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

“In de laatste levensfase van mijn partner heb ik in overleg met mijn werkgever langdurig zorgverlof opgenomen. Ik ben heel blij dat ik dit zo heb kunnen regelen.”

Onbetaald verlof

In overleg met je werkgever kun je extra – onbetaalde – verlofdagen opnemen. Onbetaald verlof is geen recht. In je cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn. Maar in het algemeen geldt dat het een afstemming tussen jou en je werkgever is. Je werkgever moet je aanvraag eerst goedkeuren, maar kan het verzoek ook weigeren als je vakantiedagen bijvoorbeeld slecht uitkomen. 

Je kunt onbetaald verlof ook in deeltijd opnemen. Je werkt dan een bepaalde periode minder uren. Neem je je onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg je alleen geld (loon of uitkering) over het aantal uren dat je werkt. Het opnemen van onbetaald verlof heeft verschillende gevolgen. Neem deze gevolgen goed in overweging, voordat je besluit om onbetaald verlof aan te vragen.

“Om samen met mijn moeder voor mijn zieke vader te kunnen zorgen heb ik onbetaald verlof opgenomen.”

Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Je werkgever kan dit echter wel weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers. 

Overige wetgeving

Heeft de persoon voor wie jij zorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.  

Wil je over één van deze regelingen specifiekere informatie of willen jij en je werkgever gebruik maken van mijn hulp hierbij?

Neem dan contact op: info@mantelzorgmetbeleid.nl

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *