Mantelzorg met Beleid wordt SDG-partner: “Zorgvriendelijk werken en inclusief werkgeverschap passen perfect bij de Sustainable Development Goals!”

Een eerlijke en duurzame wereld in 2030. Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft. Gelijk is en gelijk behandeld wordt. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn onze agenda voor die wereld. De taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken.

Wat houdt SDG in, wat betekent het?

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Deze doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De SDG-community bestaat inmiddels uit meer dan 1.250 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. We hebben iedereen nodig om de doelstellingen te behalen. De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Bekijk de doelen als een gezamenlijke taal richting een duurzame samenleving in 2030. En om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Welke SDG-doelen verhouden zich tot de missie van Mantelzorg met Beleid?

• SDG 5 gaat over gelijkheid. De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Meer specifiek gaat het in subdoel 5.4 om het erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie.

Werkende mantelzorgers (vaak vrouwen) hebben een kwetsbare arbeidspositie doordat zij zich al ernstig belast voelen door hun zorgtaak. Zij hebben behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit, goede afspraken en oplossingen op maat. Mantelzorg met Beleid zet zich in voor hun rechten, en stimuleert mantelzorgers tot het nemen van eigen regie over hun situatie. Werkende mantelzorgers zijn in onze optiek één van de kwetsbare doelgroepen waarvoor wij inclusief werkgeverschap als een deel van een oplossing zien.

• SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Mantelzorg met Beleid geeft voorlichting, training en begeleiding op het gebied van mantelzorgvriendelijk werken en inclusief beleid implementeren. Voor werkgevers valt er veel winst te behalen met zorgvriendelijk personeelsbeleid: minder verzuim, meer productiviteit en loyaliteit, goed werkgeverschap en een positief imago. In een toch al krappe arbeidsmarkt worden flexibiliteit en maatwerk oplossingen als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde gezien.

• SDG 10: ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Het bevorderen en faciliteren van zorgvriendelijk beleid sluit één op één aan bij subdoel 10.3: gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.

Waarom sluit Mantelzorg met Beleid zich als partner aan bij de SDG-community?

Via (sociale) media hoor en zie je tegenwoordig heel indringend en aangrijpend hoe het NU gesteld staat in de wereld, maar ook in ons land, met bepaalde maatschappelijke, klimatologische, economische en sociale aspecten. Er is nog zoveel om aan te werken. Mantelzorg met Beleid is een sociale onderneming en wil heel graag helpen om impact te maken. En natuurlijk: alles begint klein. Zelfs het delen van en informeren over de SDG-doelen. Maar het kan wel een eerste stap zijn. Door de doelen steeds weer tegen te komen, groeit het besef dat ze overal mee te maken hebben, van klimaatactie tot gendergelijkheid en schoon water. Als volgende stap kan die kennis dan overgaan in actie. Dat geldt ook voor organisaties en bedrijven, die met behulp van de SDG’s gaan nadenken over verduurzaming van hun werkwijze.

Aan welke doelen en hoe helpt Mantelzorg met Beleid concreet?

Onze concrete bijdrage aan en realisatie van SDG doelen is hieronder kort samengevat:

• het erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg (SDG 5.3)

• gelijke kansen voor werkende mantelzorgers (vaak vrouwen) in werk en carrière (SDG 5.5)

• groei (in productiviteit) van organisaties en preventie/vermindering van verzuim, door aanmoediging van (mantel)zorgvriendelijk beleid (SDG 8.3)

• inclusief werkgeverschap (SDG 8.5)

• naleving van de arbeidsrechten en een gezonde werksituatie specifiek voor mantelzorgende werknemers (SDG 8.8)

• zorgvriendelijke beleidslijnen en acties die ongelijkheden of ongelijke behandeling op de werkvloer wegwerken (SDG 10.3)

• beleid dat gelijkheid en sociale bescherming van werkende mantelzorgers bevordert (SDG 10.4)

Wanneer je als bedrijf wilt weten hoe je dit kunt bewerkstelligen, lees dan hier verder. Meer informatie over de inhoud van de 17 SDG’s? Zie https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/

Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *