RIVM doet moreel appèl op werkgevers voor steun

Werkende mantelzorgers hebben nood aan ondersteuning, zoals ondernemers tijdens corona

Om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, wordt in de toekomst steeds vaker een beroep gedaan op mensen die mantelzorg verlenen en daarnaast werken. Voor deze groep is meer aandacht en passende ondersteuning nodig. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit een onderzoek naar werkende mantelzorgers. (Zie Groeiende vraag naar mantelzorg komt steeds vaker neer op mantelzorger met werk | RIVM en samenvatting onderaan)

Een moreel appèl kent geen verplichting

Het RIVM voorziet dus voor de nabije toekomst een groeiend aantal werkende mantelzorgers en doet een moreel appèl op passende ondersteuning en zorgbewust personeelsbeleid bij werkgevers. Vanuit overheidswege is hierin, buiten het bestaande kort- en langdurende zorgverlof, nog geen verplichting tot het aanbieden van oplossingen aan zorgende werknemers. Vandaar dat het nemen van morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid het pleidooi is wat er nu ligt.

Zonder steun zouden bedrijven omvallen. Het zal ook gebeuren met de miljoenen mantelzorgers die ons land nu nog rijk is.

Ondernemer tijdens Corona of werkende mantelzorger: beiden hebben ondersteuning nodig!

Bezien vanuit het perspectief van de werkende mantelzorger, is haar/zijn situatie er een die ongevraagd op je pad komt. Waarin het gevoel overheerst dat dit iets is wat buiten je macht ligt, waar je niet om gevraagd hebt én wat door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen een groeiend probleem wordt. Waar jij als hardwerkende de dupe van wordt, omdat je (financieel) benadeeld wordt hierdoor. Want je moet minder gaan werken of zelfs stoppen, om het hoofd boven water te houden. Hoewel voor sommigen de vergelijking volledig uit verband getrokken zal overkomen, is het toch ergens niet zo gek om het lot van werkende mantelzorgers net zo te bekijken als het lot van veel ondernemers in Corona tijd. Deze ondernemers voelden zich tot wanhoop gedreven, doordat hun inkomsten te lijden hadden onder een situatie waar zij absoluut niet om gevraagd hebben. Een situatie waarin machteloosheid en boosheid streden om voorrang en waar compensatie maatregelen vanuit de overheid als vanzelfsprekend gezien werden. Was er geen recht op ondersteuning dan werd het wel als eis op tafel gelegd. En daarbovenop moesten we ook de economische gevolgen niet vergeten. Zonder steun zouden bedrijven omvallen. Het zal ook gebeuren met de miljoenen mantelzorgers die ons land nu nog rijk is.

De niches in onze samenleving

Dit zo beschouwend, zou je mogen verwachten dat wij samen actie ondernemen als maatschappij. Want dit gaat ons allemaal aan. Mantelzorgers zijn actief in de niches van onze samenleving, in de schaduw zo te zeggen, voor mensen die om uiteenlopende redenen buiten de boot dreigen te vallen wat zorg betreft. Bijvoorbeeld:

  1. Omdat de reguliere professionele zorg er geen tijd voor heeft, door handen te kort, corona voorzorgsmaatregelen, uitval onder personeel etc.
  2. Omdat door de complexiteit van ons zorgstelsel nog niet duidelijk is óf en welke zorg er geleverd kan worden, of de aanvraag hiervoor loopt door regeltjes en protocollen steeds maar weer vertraging op.
  3. Omdat de situatie van de zorgvrager wel degelijk op bepaalde vlakken extra ondersteuning vraagt, maar nog nét niet erg genoeg is dat hij hiervoor een vergoeding krijgt vanuit zorgverzekering of gemeente.
  4. Omdat al die oudere mensen, die zieke partner of kind met een beperking, naast gewone verzorging ook menselijke aandacht en genegenheid nodig hebben. Het gevoel krijgen dat je ertoe doet, er naar je omgekeken wordt, dat je nog meetelt en meedoet in onze maatschappij. Ook dat stuk ‘zorg’ nemen mantelzorgers voor hun rekening.
  5. Omdat er nog altijd veel mensen niet gezien worden, in een isolement zitten, geen netwerk om zich heen of de bureaucratie en instanties niet vertrouwen, maar juist wél die mantelzorger die zich om hen bekommert.

Niet zo ver van je bed

Als werkgever kun je denken dat het ver van jouw bed is, en dit tot ieders verantwoordelijkheid behoort, maar hoe dan ook niet tot de jouwe. Toch kun je zelf ook zomaar in een dergelijke situatie komen. Zijn jouw (schoon)ouders nog niet op leeftijd? Kan jouw eigen partner niet van de ene op de andere dag doodziek worden? Probeer de situatie waarin je zorgende werknemers zich bevinden te bekijken vanuit menselijk oogpunt. Commercieel gezien levert het ook op om mantelzorgvriendelijk werken te verankeren en borgen in je bedrijf. Hoe dat zit, lees je hier. https://mantelzorgmetbeleid.nl/werkgevers/

Mantelzorg met Beleid sluit zich voor 200% aan bij het morele appèl van het RIVM. Daarnaast doet zij een klemmend beroep op de rijksoverheid voor wettelijke afspraken. Hiermee kan niet gewacht worden tot 2040. Het is NU tijd.

Voor wie de resultaten uit het RIVM onderzoek nog niet kent, hier een ultrakorte samenvatting van de belangrijkste conclusies:
• Het aantal werkende mantelzorgers neemt toe van 1,8 miljoen in 2020 naar 2,1 miljoen in 2040.
• Deze toename komt door de verhoging van de pensioenleeftijd, meer werkende vrouwen, op wie de mantelzorg in de praktijk het meest neerkomt, en de vergrijzing, waardoor de vraag naar mantelzorg met 70 procent toeneemt naar verwachting.
• Er moet op het werk meer aandacht en passende ondersteuning komen. Of de mogelijkheden van ondersteuning verbeteren, hangt grotendeels af van beleid en inzet van werkgevers en overheid.
• Bepaalde subgroepen mantelzorgers, zoals lager opgeleiden, vrouwen en zzp’ers, staan voor extra grote uitdagingen in het combineren van mantelzorg en werk.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *