5 lucratieve winst aspecten: preventief zorgvriendelijk beleid tov verzuimbeleid

Het in kaart brengen van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is in veel bedrijven belangrijk geworden. Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren (Van der Klink et al., 2011; 2016).

Het welzijn van medewerkers is dé factor van invloed waarmee werkgevers verzuim en stress willen en kunnen beperken. Terecht, want de kosten die gepaard gaan met verzuim zijn enorm. Ergens is het daarom verbazingwekkend dat vaak alle aandacht in een verzuimbeleid uitgaat naar de medewerkers die al ziek zijn. Maar stel je eens voor welke winst te behalen valt als er meer op preventie zou worden ingespeeld. Hoeveel zou het de organisatie opleveren als van bepaalde medewerkers voorkomen kan worden dat ze uitvallen? 

We weten inmiddels dat gemiddeld 25% van de werknemers zorgtaken heeft in de privé/thuis situatie. Laten we eens kijken welke winst we kunnen pakken als we hier preventief zorgvriendelijk beleid op voeren.

De gemiddelde medewerker die in een burn-out terecht komt, kost een organisatie gemiddeld € 410 per dag. Dit bedrag is samengesteld uit de volgende kosten:

Loondoorbetaling: € 153

Kosten vervanging: € 146

Verlies productie / dienst: € 43

Kosten arbodienstverlening: € 60

Verzuimbegeleiding: € 7,50

Voor de berekening van het salaris is uitgegaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland. In 2019 was de gemiddelde duur van een burn-out 294 dagen. Rekenend met de bovenstaande verzuimkosten per dag kom je uit op € 120.540 * voor één medewerker.

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat 80% van het verzuim niet medisch gerelateerd is.

Een aanzienlijk aandeel komt voort uit overbelasting. Mantelzorgtaken in de privésituatie liggen hier regelmatig aan ten grondslag. Door de combinatie zorg en werk te faciliteren, voorkom je als werkgever het doorbetalen van loon tot 2 jaar lang door niet medisch verzuim.

  1. 70% van de reguliere bestaande duurzame inzetbaarheidsregelingen en budgetten is niet succesvol, omdat de vrijblijvendheid van de bestedingsdoelen een duidelijk aantoonbaar rendement ondermijnt. En wanneer de oorzaak van bijvoorbeeld burn-out of stress niet aangepakt wordt, blijf je oeverloos aanmodderen met symptoombestrijding.

Lees meer hierover via https://mantelzorgmetbeleid.nl/waarom-70-van-de-duurzame-inzetbaarheid-regelingen-en-projecten-niet-succesvol-is/

Eerder onderzoek van Carers UK (Employer Business Benefits Survey) toonde al aan dat mantelzorgvriendelijk werken een zeer positief effect heeft op het behoud van medewerkers (bij 92% van de ondervraagde werkgevers). In een krappe arbeidsmarkt en zeker ook in de zorgsector is behoud van personeel één van de belangrijkste vraagstukken. Indirect betekent het natuurlijk ook een vermindering van je kosten op recruitement en training (65% van de ondervraagde werkgevers).

Naast het financiële plaatje brengt helder preventief zorgvriendelijk beleid ook rust en ruimte voor medewerkers die zorgen, want zij weten dat het bij jouw organisatie goed geregeld is. Afspraken en regelingen kunnen maar beter op voorhand duidelijk zijn. Dit maakt de drempel voor medewerkers om hun mantelzorg bespreekbaar te maken ook kleiner, want zij weten al grotendeels wat er verwacht kan en mag worden. Die rust en ruimte heeft een gigantisch effect op de loyaliteit van werknemers en betekent een aanzienlijke vermindering van potentieel verzuim.

Pictogram Mantelzorg met beleid

* Bron: Ondernemersnetwerk MKB Servicedesk  https://www.mkbservicedesk.nl/

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *