Werkgevers zien nog meer aanleiding door arbeidsmarktkrapte en burn-out

‘Mantelzorgers werken in alle sectoren, maar het probleem is extra groot in kraptesectoren. Daar kan niemand gemist worden, zoals in de zorg. Hoe meer ruimte we mantelzorgers bieden, hoe groter de kans dat ze hun huidige werk kunnen blijven doen. Mantelzorgers die stoppen met werken is het laatste dat we willen’, zei CNV-voorzitter Piet Fortuin vorig jaar nog. Werkgevers kunnen juist onmiskenbare voordelen hebben wanneer zij besluiten zorgvriendelijk beleid in te zetten. Zij zien de aanleiding en urgentie nu zelf ook beter in.

Werkende mantelzorgers moeten te veel ballen in de lucht houden. Ze hebben al jaren last van te veel stress. Maar de afgelopen jaren was er een complexiteit aan factoren: meer krapte op de arbeidsmarkt, een voortslepende coronacrisis en personeelsgebrek in de zorg waardoor zij meer taken zelf moeten doen. De redenen voor werkgevers om mantelzorgvriendelijk te gaan werken, dienden zich op een presenteerblaadje aan.

Vooral in kraptesectoren kwamen de gevolgen van het soms moeilijk combineren van mantelzorg en werk extra hard aan: 17 procent van de werkende mantelzorgers overwoog minder uren te werken. 14 procent was al minder gaan werken en 4 procent overwoog zelfs te stoppen met werken. 30 procent zou meer uren werken als hij/zij geen mantelzorger zou zijn. (bron onderzoek CNV).

Voordeel: behoud van medewerkers

Werkgeversorganisatie VNO-NCW benadrukt dat mantelzorgvriendelijk beleid en –werkgeverschap vooral voordelen biedt aan werkgevers in de huidige arbeidsmarkt. Beleidssecretaris Lisa Kuijs zei er het volgende over:

 “Steeds meer medewerkers zorgen voor een familielid, vriend, kennis of buurtgenoot. Tegenwoordig zelfs één op de vier. Onder meer door vergrijzing en de druk op de reguliere zorg neemt dat aantal de komende jaren alleen maar toe. Het is niet alleen zorg voor ouderen; ook zorg voor een kind met een beperking, of de buren wekelijks helpen met boodschappen doen. Meer zorgen over de privésituatie kan leiden tot een lagere productiviteit op het werk. Werkgevers doen er daarom goed aan zorgende medewerkers tegemoet te komen. Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het lastig om de combinatie van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Omdat werkgevers niet altijd precies weten wat mantelzorg inhoudt, handelen zij soms vanuit aannames. Werkgevers lopen vervolgens het risico dat medewerkers minder willen gaan werken of stoppen met werken. En dat moeten we niet willen.

Steun aan mantelzorgers zorgt voor loyaliteit. Dat is een groot goed in een tijd van arbeidskrapte waarin we met z’n allen naar manieren zoeken om medewerkers binnen te halen en ze langer te behouden.

De eerste stap is kleiner dan je denkt. Ik begrijp goed dat veel bedrijven denken dat er een hoop regelwerk bij komt kijken en vrezen dat mantelzorgers regelmatig vrij willen. Maar: vaak zijn mensen al geholpen met bijvoorbeeld een keer een uurtje eerder weg of het ruilen van een roosterdag. En door het bespreekbaar te maken, wordt letterlijk al een deel van de last weggenomen. Steun aan mantelzorgers zorgt voor loyaliteit. Dat is een groot goed in een tijd van arbeidskrapte waarin we met z’n allen naar manieren zoeken om medewerkers binnen te halen, ze langer te behouden en in overleg meer uren te laten werken. Goed werkgeverschap is aantrekkelijk voor medewerkers en verhoogt de productiviteit. Wie als werkgever kan aantonen écht werk te maken van mantelzorg, heeft een stapje voor.”

Voordeel: daling van stress en burnout klachten

Ruim tweederde (67 procent) van de werkende mantelzorgers geeft aan dat de druk het afgelopen jaar toenam. 58 procent vindt de combinatie mantelzorg en werk moeilijk. Bij 39 procent neemt, door personeelstekorten op het werk, de stress toe. Slechts 18 procent geeft aan dat collega’s bij mantelzorgpieken het werk overnemen. (bron onderzoek CNV)

Door zorgvriendelijke afspraken, regelingen en beleid kun je de mate van ervaren druk en stress bij zorgende werknemers dus behoorlijk reduceren. Openheid loont hier enorm. Het kan op termijn een burn-out voorkomen. Mantelzorgers de ruimte geven op het werk is zeer noodzakelijk in de werk/privébalans van de werknemer en reduceert aanzienlijk het risico op uitval op de arbeidsmarkt.

Een directeur van een metaalbedrijf zei het ooit zo mooi: ‘We willen niet dat een machine ineens vastloopt. Waarom dan wel onze mensen?’ Een uitspraak die past bij het combineren van mantelzorg en werk. Werkgevers krijgen daar steeds meer mee te maken. En wie op dit punt goed investeert in personeel, krijgt dat dubbel en dwars uitbetaald.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *