De beste route in een aanpak naar mantelzorgvriendelijk beleid

Afgelopen week nam ik professionals in het sociaal domein mee in de wereld van mantelzorgvriendelijk beleid tijdens de allereerste Kennisweek-sessie van het platform DeelMee. We weten inmiddels allemaal waarom we hier naar toe moeten werken, waarom mzv-beleid hard nodig is. Maar ook buiten sectoren als zorg, welzijn en wonen begint dit besef steeds sterker door te dringen. Daarom groeit de behoefte aan heldere informatie over hoe dit nu aan te pakken. Ik heb hierbij uitgelegd waarom de beste route naar mantelzorgvriendelijk beleid een gefaseerde aanpak is. In het vraaggesprek tussen DeelMee en Mantelzorg met Beleid werd bovendien dieper ingegaan op vragen als:

• waarom is beleid beter dan ad hoc ondersteuning van de individuele zorgende werknemer?

• hoe ziet het werkveld van ‘mantelzorg en werk faciliteren’ er tegenwoordig uit?

• wat zijn de bevindingen rondom knelpunten en obstakels in de huidige manier van ondersteuning én binnen het werkveld?

• welke aanbevelingen kun je geven?

• wat levert de lobby richting de overheid op?

• hoe wordt er door werkgevers tegenaan gekeken?

• op welke manieren kun je werkgevers hiermee helpen?

De sessie zat helemaal vol, dus grote kans dat je deze hebt gemist. Wie benieuwd is naar de antwoorden op deze en andere vragen rondom de urgentie van mantelzorgvriendelijk beleid, kan even het contactformulier invullen https://mantelzorgmetbeleid.nl/contact/ of een mailtje sturen naar info@mantelzorgmetbeleid Ik help je graag verder aan de nodige informatie.

Mantelzorgbeleid extern of intern?

Tijdens het vraaggesprek kwamen we ook op het punt van mantelzorgbeleid versus mantelzorgvriendelijk werken. Intern versus extern.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: mantelzorgbeleid maken voor naasten van cliënten en vrijwilligers is niet hetzelfde als mantelzorgvriendelijk werken of –beleid voor interne doeleinden. Voor je eigen medewerkers. Heb je –en dit geldt natuurlijk ook binnen het sociale domein- een heldere visie op informele zorg die uitdraagt hoe belangrijk je dit als (zorg)organisatie vindt, dan zou die visie niet alleen extern maar ook intern verankerd moeten worden in beleid.

Practice what you preach

Als adviseur Mantelzorg en Werk constateer ik vaak dat zorg- en welzijnsorganisaties via allerlei kanalen uitdragen dat zij mantelzorgers een grotere rol willen geven, meer als een gelijkwaardige partner in het zorgproces willen betrekken en zo eveneens meer aandacht en begrip voor hun moeilijke rol willen geven. Een heel goede ontwikkeling uiteraard, maar wat is het contrast soms schril als je bij dezelfde organisaties het vraagstuk neerlegt wat zij dan precies doen voor hun eígen medewerkers, die vaak ook zorgtaken in hun privé situatie vervullen. Dan blijft het niet zelden stil. Dan blijkt er weinig tot niets op papier te staan.

“Heb je een heldere visie op mantelzorg die uitdraagt hoe belangrijk je dit als (zorg)organisatie vindt, dan zou die visie niet alleen extern maar ook intern verankerd moeten worden in beleid.”

Het zou veel uitmaken in het aantrekken alsook behoud van medewerkers, in geloofwaardigheid, en qua imago van goed werkgever wanneer begrip voor en afspraken met mantelzorgers een stap verder gaan dan alleen gericht op familie van cliënten. En dus eveneens gericht op eigen medewerkers die, zoals we inmiddels weten, voor 35% óók uit mantelzorgers bestaan.

DeelMee platform

DeelMee is de organisator achter de Kennisweek en dus ook de sessie die werd verzorgd door Mantelzorg met Beleid. Het is een modern platform dat organisatieoverschrijdend werkt, samen werkt, kennis deelt en Wonen Zorg & Welzijn ondersteunt. Deelmee vindt het als kennisplatform belangrijk om professionele en vrijwillige vakgenoten werkzaam in Wonen Zorg & Welzijn op een toegankelijke manier –online- te ondersteunen. Meer weten? Bekijk deze animatie of bezoek het platform:

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *