Speciaal voor werkgevers: een voorbeeldcase ‘ROI mantelzorgvriendelijk beleid’

“Kun jij mij concreet aangeven wat ik ga besparen met mantelzorgvriendelijk beleid?” Als ik voor elke keer dat mij die vraag werd gesteld een euro kreeg… Toch is dat precies wat werkgevers graag meenemen in hun overweging om met het thema aan de slag te gaan. De opbrengsten. Natuurlijk kenmerkend voor een ondernemer en gelijk heeft u.

Een standaard case over de ROI van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap bestaat echter niet omdat de opbrengsten voor iedere organisatie weer anders zijn. Het hangt ook af van een aantal variabelen:

-het aantal werknemers en aantal mantelzorgers in je bedrijf

-het verzuimpercentage en de verzuimkosten

-de (gemiddelde) salariskosten per FTE

-het (gemiddelde) verlooppercentage

-kosten van werving-/selectie en vervanging

Omdat het ROI vraagstuk met regelmaat als een boemerang terugkeert, heeft Mantelzorg met Beleid een aantal gegevens van klant X doorvertaald naar behaalde kostenbesparingen dan wel opbrengsten. Deze organisatie telt ongeveer 2400 medewerkers, waarvan een kleine 400 mensen in meer of mindere mate mantelzorgtaken hebben in de privé situatie. Hun verzuimpercentage ligt op 3,6% gemiddeld, maar onder de werkende mantelzorgers was dat bijna 5,4%, waaronder ook nog een langdurige verzuimsituatie. Door dit met mantelzorgvriendelijk werken aanzienlijk te reduceren, wisten zij op termijn ongeveer 65 K te besparen op de totaliteit van verzuim- én aanverwante kosten. Op verlooppercentage scoorde deze organisatie 8,4%. Door (maatwerk)oplossingen aan te bieden en hun openheid om de impact van zorg en werk bespreekbaar te maken, werd het verloop geleidelijk minder en bespaarde deze organisatie op werving- en selectiekosten ruim 40.000. Het proces van zorgvriendelijk beleid maken heeft tevens een cultuuromslag teweeg gebracht, waarbij medewerkers zich meer durven uit te spreken over zorgen die zij hebben in de privé situatie. De organisatiescan in de evaluatiefase bleek dat zij zich meer gehoord voelden en mantelzorg nu standaard onderdeel was van het HR-beleid, duidelijk merkbaar op de werkvloer.

Zeggen cijfers van andere bedrijven u niet zoveel en bekijkt u liever uw eigen besparingen?

U zou de vraag ‘wat levert het op’ natuurlijk ook anders kunnen formuleren: welke kosten bespaar ik als organisatie wanneer ik mantelzorgvriendelijk beleid maak? Geld dat anders onherroepelijk naar andere posten gaat, zoals verzuim? Elke niet uitgegeven euro is óók een euro winst, werd ons vroeger al geleerd. En als we dan toch aan het omdenken zijn:

Welke kosten worden überhaupt gemaakt als we wél zorgvriendelijk gaan werken?

Waar hebben we het nu eigenlijk over? Het antwoord is sowieso positief wanneer de gemaakte kosten wegvallen tegen het rendement. Uit ervaring kan ik bevestigen dat deze investering aan de voorkant niet alleen wegvalt tegen de uiteindelijke opbrengst, maar zelfs een bijna verwaarloosbaar deel ervan is. Slechts een kleine fractie.

Als we het financiële stuk even wat minder strak kaderen en ook iets verder kijken naar de gevolgen voor uw menselijk kapitaal, uw medewerkers, dan zien we enkel rendement. Denk aan loyale en blije medewerkers, vitale teamleden die met elkaar de dialoog aangaan en wat voor de ander overhebben, een positief werkgeversimago, productievere mensen, meer omzet… Komen we toch weer bij de financiën uit.

Linksom of rechtsom kunnen we hoe dan ook dit stellen: bewustwording en bespreekbaarheid levert ontzettend veel op en kost u vrijwel niets, mits u het wel op een gedegen manier aanpakt. Want wat en hoe u iets bespreekt, telt wel degelijk. Het is ook een kunst om de juiste vragen te stellen, die motiveren, stimuleren en prikkelen. Vragen die iets losmaken. Maar dan liever geen kwaad bloed.

Als u getriggerd bent door de lage kosten, waar een veelvoud van opbrengsten tegenover staat, neem dan eens vrijblijvend contact op. Er is zoveel meer mogelijk dan u nu misschien denkt. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei misverstanden op dit gebied!

Welke misverstanden zijn er zoal? Kijk dan eens terug naar een serie vlogs die Mantelzorg met Beleid maakte hierover: https://www.youtube.com/channel/UCUvEeLwC_0BssEKfKD9HnHg

Of kijk in de blogs naar Misverstand 1 t/m 4 over mantelzorg en werk.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *