Hoe ervaren werknemers en leidinggevenden voorlichting over mantelzorg in hun bedrijf?

Mantelzorg met Beleid helpt bedrijven om het thema mantelzorg en werk bewust en bespreekbaar te maken op de werkvloer. Dit doe ik o.a. via trainingen/workshops en een mantelzorgcoach spreekuur. Er zijn verschillende activiteiten die in een mantelzorgvriendelijke organisatie gerealiseerd kunnen worden om werknemers informatie te verstrekken over mantelzorg. Dit kan bijvoorbeeld via mailingen, intranet, interne nieuwsbrieven of bijeenkomsten.

Mantelzorgers reageren onverdeeld positief als er aandacht aan mantelzorg in het bedrijf wordt besteed. Het geeft de mantelzorgers het gevoel erbij te horen en geeft andere medewerkers het gevoel dat hun werkgever naar hen omkijkt. Hier volgen enkele reacties van medewerkers en leidinggevenden:

“Er is een hele campagne geweest: je bent niet alleen werknemer, maar je bent ook een mantelzorger.  Denk  daar  aan,  want  je  bent  meer.  Je  hebt  pluspuntjes.  Je  hebt  een  CV, maar  je  hebt  ook  nog  een  plusje,  omdat  je  mantelzorger  bent.  Zo  werd  dat  dan aangekondigd in de organisatie.”

“Ja, elke keer krijg je mails over mantelzorgvriendelijk beleid. (…) Dan denk ik: wauw, wat een goede werkgever dat ze daarin investeren. Wat een goed idee. Het geeft mij een heel goed gevoel dat mijn werkgever dat doet.”

Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst wordt als positief ervaren. Hierdoor wordt er ruimte geboden om te spreken over mantelzorg, terwijl dat lang niet altijd onderling besproken wordt. Dat resulteerde in herkenning en verbazing, namelijk dat verschillende mantelzorgers van elkaar niet wisten dat zij mantelzorger zijn.

“Gewoon, alleen al het feit dat we er met elkaar over praten. Want eerder praten we er gewoon nooit over omdat je het gewoon niet in beeld had. En nu praten we er met elkaar over. En je herkent elkaar daar ook makkelijker in.”

En:

“Collega’s zeiden: ‘Ik wist niet dat je een gehandicapt kind had, of dat je zus had of je dat je zo had.’ Het is niet iets wat je rondbazuint, ook niet iets waar je geheim over doet, maar het is niet iets waar dat ter sprake moet komen. Sommigen waren wel verbaasd. En dat had ik idem dito bij anderen.”

Mantelzorgers herkennen zich echter lang niet altijd als mantelzorger. Hierdoor ontstaat de kans dat informatie de mantelzorgers slecht bereikt. Onderstaand voorbeeld illustreert dit gegeven:

“Ik heb met de organisatie als dusdanig en met het hele mantelzorgverhaal niet zo heel veel van doen.  Er hangt wel een poster in de kantine.  En het kan wel zijn dat er wat passeert hoor op intranet of zo’n kabelkrant, maar dat heb ik dan gemist. Maar goed, dat scheelt dan ook weer als je zaken dan redelijk geregeld hebt en je bent daar tevreden over dan ben je daar minder bewust mee bezig.”

Leidinggevenden en HRM-adviseurs kijken soms ook met een ander perspectief naar hoe zij de voorlichting in hun bedrijf ervaren. Een leidinggevende signaleert bijvoorbeeld een aardig neveneffect van de voorlichting over mantelzorg, namelijk dat het mantelzorgvriendelijk werken mooie PR oplevert. Vanuit concurrentie overwegingen is het in de toekomst van belang dat de organisatie zich onderscheidt van anderen:

“Er zit natuurlijk ook wel een belang bij van de organisatie. Zorgmedewerkers zijn lastiger te krijgen. Er komt een tekort aan. Dus als wij, zo noem ik het ook maar, als wij dat plusje kunnen bieden, zeggen mensen: ‘Nou, je moet daar gaan werken, want daar hebben ze het goed geregeld.”

Algemeen bevestigen HRM-adviseurs het belang van de inzet van verschillende manieren om de bekendheid en bespreekbaarheid van mantelzorg in het bedrijf te organiseren. Soms vergt het meer en is een cultuuromslag nodig binnen organisaties om mantelzorg een (blijvend) thema te maken dat de aandacht heeft van werkende mantelzorgers zelf, hun leidinggevenden en HR. Mantelzorg met Beleid heeft een interventie ontwikkeld die zich daarop richt.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van sessies en tools waar werkgevers uit kunnen putten op deze pagina: https://mantelzorgmetbeleid.nl/werkgevers/dienstverlening/

Heeft u andere reacties gekregen van werknemers of leidinggevenden? Laat ze gerust achter hieronder in de comments!

Bron: Expertisecentrum Mantelzorg 2013 – Aandacht voor mantelzorgers werkt!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *